Hagestein - Servicegebouw

 • Omschrijving:
  referentieontwerp servicegebouw voor renovatie sluis- en stuwcomplexen Nederrijn-Lek

  Opdrachtgever:
  Rijkswaterstaat dienst Infrastructuur

  Ontwerpjaar:
  2006

  Locatie:
  Hagestein

 • In Hagestein moet het bestaande bedieningsgebouw vervangen worden door een servicegebouw, de bediening van het complex zal op afstand gebeuren vanuit Amerongen.

  Functioneel herbergt het gebouw vooral techniek, en zijn er wat voorzieningen opgenomen voor medewerkers die zijn belast met beheer en onderhoud. Er is een kleine werkplaats voorzien om de plaatsing van bouwketen zoveel mogelijk te voorkomen.

  Het gebouw is vanaf het water en vanaf de zuidelijke Lekdijk een onderdeel van de totale compositie. Het gebouw sluit in vorm aan op de sluisgebouwtjes en het liftgebouwtje op de landhoofden. Het grootste deel van het bouwvolume is als waterdichte ‘kelder’ uitgevoerd en ligt gelijk met de bovenkant van de dijk. Op het dak wordt geparkeerd, zodat de hoeveelheid verharding minimaal kan blijven. Twee delen van het gebouw steken boven deze plint uit en bepalen het beeld.

  Het referentieontwerp is onderdeel van de ruimtelijke visie die voor de renovatie van de drie sluis/stuwcomplexen in Nederrijn/Lek ontwikkeld is.

project sluiten » «