Amerongen - afstandsbedieninggebouw

 • Omschrijving:
  referentieontwerp afstandsbedieninggebouw

  Opdrachtgever:
  Rijkswaterstaat dienst Infrastructuur

  Ontwerpjaar:
  2006

  Locatie:
  Amerongen

 • In Amerongen is het gebouw voor de afstandbediening van de drie complexen gepland. Daarnaast wordt er de voor het complex benodigde techniek in ondergebracht met de dienstruimten voor het locale beheer en onderhoud.

  Beeldbepalend zijn de operationele ruimte, waar de drie complexen volledig op afstand kunnen worden aangestuurd, en de multifunctionele ruimte, bedoeld om bezoekersgroepen voor excursies te ontvangen.

  Het gebouw kan maar een beperkte hoogte krijgen binnen het geldende bestemmingsplan, maar ook gezien de ligging in het uiterwaardenlandschap. Daarnaast moeten de voor het functioneren van de complexen cruciale voorzieningen uiteraard hoogwatervrij worden geplaatst. Dit resulteert in een gebouw van twee lagen, een gesloten ‘kelder’laag, die onder dit hoogwaterniveau ligt met daarboven de verblijfsruimtes en alle toegangen.

  Het grote aantal fietsende passanten dat bij de sluis stopt voor een pauze is aanleiding geweest een publieksbordes aan het gebouw te maken. Aanvullend op het ook toegankelijke maaiveldniveau geeft dit bordes een ander zicht op het complex. Ook kan hier de uitgebreid informatie over de complexen in de multifunctionele ruimte vanaf buiten zichtbaar gemaakt worden.

  De vorm van het gebouw refereert vooral aan de stuw, zodat de totale samenhang van het complex wordt versterkt. De ronde vormen verzelfstandigen het gebouw vanaf de dijkzijde, de grote glasgevel richt zich op het complex. De beide koppen zijn verhoudingsgewijs smal: bij nadering over zowel land als water zijn deze het langst in beeld en dus bescheiden in omvang.

  Het referentieontwerp is onderdeel van de ruimtelijke visie die voor de renovatie van de drie sluis/stuwcomplexen in Nederrijn/Lek ontwikkeld is.

project sluiten » «