Amsterdam-Maastricht - Routeontwerp A2

 • Omschrijving:
  Routeontwerp A2: visie op de weg

  Opdrachtgever:
  Steunpunt routeontwerp via Rijkswaterstaat dienst Utrecht

  Ontwerpjaar:
  2006

  Samenwerking:
  UN Studio - Gerard Loozekoot, wUrck - Paul Kersten

  Publicatie:
  De Architect mei 2008, L'effetto sorpresa januari/juni 2010, Smaak februari 2010

 • De A2 oprijden kan de start van een reis naar Palermo zijn. Alles is mogelijk na de volgende bocht, na de volgende stad. Dagelijks kan besloten worden verder te reizen dan het vermoedelijk meer alledaagse reisdoel. Ook al heeft het meeste verkeer op de A2 een veel minder verre horizon, het is toch fantastisch om met het routeontwerp juist dat perspectief aan te spreken: reizen is verbeeldingskracht. De nieuwe stedelijke gebieden langs de A2 tonen deze kracht in hun innovatieve concepten en de plannen trekken zo de economisch belangrijke innovatieve bedrijven aan. De steden worden afgewisseld door open, groene gebieden. Vista’s op de voor Nederland zo typische landschappen en rivieren blijven open en worden versterkt.

  Het doel van het ontwikkelen van een routeontwerp voor de A2 is tweeledig. Er wordt gezocht naar een grotere samenhang binnen de route en er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een eigen identiteit voor de A2. Met het motto ‘reisroute’ - eenheid in verscheidenheid -

  als thematisch kader voor het routeontwerp A2, wordt de bestaande diversiteit van de A2 versterkt. De afwisseling aan indrukken is de essentie van reizen, maar die indrukken moeten consistent zijn om door de weggebruiker niet als chaos ervaren te worden. De diversiteit binnen de route is ondergebracht in verschillende trajecten. Voor de samenhang en identiteit zijn vier thema’s ontwikkeld, die de ervaring van de weggebruiker en omwonenden op de route A2 gaan bepalen. De thema’s zijn ook aanleidingen voor de ontwerpen op lagere schaalniveaus. Samenhang wordt dus niet vertaald naar maximale eenvormigheid, maar juist naar een evenwichtige samenstelling van componenten.

 • Na het afronden –en aanbesteden- van het trajectontwerp is op beleidsniveau besloten tot het ontwikkelen van een routeontwerp voor de A2. In de workshops die georganiseerd worden blijken twee collega’s zich in dezelfde situatie te bevinden: het begin van een intensieve samenwerking. UNStudio ontwierp de trajecten Everdingen-Empel en de rondweg Den Bosch en VHP/wUrck ontwierp de rondweg Eindhoven. Gezamenlijk kregen we van het Steunpunt Routeontwerp opdracht een deel van het routeontwerp –de visie op de weg zelf- te ontwikkelen. Dat is met veel ambitie opgepakt.

   

  test bestand

project sluiten » «