Amsterdam-Rijnkanaal - Kader ruimtelijke kwaliteit kunstwerken

 • Omschrijving:
  Kader ruimtelijke kwaliteit kunstwerken

  Opdrachtgever:
  Rijkswaterstaat dienst Utrecht en dienst Infrastructuur

  Ontwerpjaar:
  2010

  Locatie:
  Amsterdam-Rijnkanaal tussen Amsterdam en Tiel

 • Voor de kunstwerken van het Amsterdam-Rijnkanaal is in eerste instantie een visie ontwikkeld als basis voor diverse onderhoudswerkzaamheden. Die visie definieerde de opvatting over het kanaal: een technisch-functionele verkeersader waaraan de tijd steeds meer karakter verleent.

  De kunstwerken van het kanaal vormen een karakteristieke reeks voor de vaarweggebruikers, met stoppunten bij de sluiscomplexen en een ritme van bruggen dat verhevigt bij de steden.

  De bruggen zijn onderscheiden in kanaaleigen bruggen en omgevingsbruggen. De kanaaleigen bruggen zijn bij de aanleg (stalen boogbruggen in noordelijke deel) en verbreding van het kanaal (betonnen bruggen in zuidelijke deel) min of meer uniform gebouwd en daarmee onderdeel van de lijn van het kanaal. Ze zijn met hun bescheiden uitstraling de basistoon van het ritme.

  De omgevingsbruggen zijn vaak expressief en vertegenwoordigen de nieuwe dwarsverbindingen die na de aanleg en verbreding zijn ontwikkeld voor bijvoorbeeld Vinex-wijken als IJburg en Leidsche Rijn. Ze vormen de accenten in het ritme.

  Vanuit de omgeving zijn de bruggen landmarks, die vanaf afstand de loop van het kanaal herkenbaar maken. Omdat er veel langzaam verkeer gebruik maakt van de bruggen is de detaillering goed zichtbaar, de ambachtelijkheid van de oude stalen bruggen is daarbij een interessante potentie.

  De visie is in 2010 uitgewerkt tot ambitiedocument voor de grondige renovatie van 8 stalen bruggen. De uitvoering start in 2011 en is in 2014 voltooid.

project sluiten » «