Nieuwegein - Kantoor, terrein en opslag Waterdistrict Utrecht

 • Omschrijving:
  vooronderzoek en ontwerp kantoor, terrein en opslagvoorziening Waterdistrict Utrecht

  Opdrachtgever:
  Rijkswaterstaat, Waterdistrict Utrecht

  Ontwerpjaar:
  2005

  Realisatie:
  november 2008

  Locatie:
  Zuidersluis, Nieuwegein

  Samenwerking:
  Bureau Marlies van Diest, Baarn

 • Het oorspronkelijke gebouw (uit 1967) was met zijn atoomschuilkelder een typische representant van zijn tijd. In het nieuwe ontwerp is deze kelder intact gebleven: door het niveauverschil tussen oud en nieuw ontstaat een splitlevelplattegrond, die benut is voor de interne organisatie. Belangrijkste wens van het Waterdistrict was contact met elkaar te hebben, dat is o.a. bereikt door zichtlijnen te maken die vooral sterk werken als men over de trappen in het hart van het gebouw loopt. De verschillende afdelingen hebben allemaal een centrale verkeersruimte met een spreektafel, waaromheen de individuele ruimten liggen. Functioneel hoort ook de kade met de dienstschepen bij het Waterdistrict, dus is het contact met buiten belangrijk. Uiteraard als uitzicht maar dus ook als gebruiksruimte.

  De gevel heeft nog kenmerken van het oorspronkelijke gebouw, zoals de erker. In het bouwvolume en de gevelbekleding is gereageerd op de kleinschalige woonbebouwing in de omgeving en de landschappelijke ligging van het middeneiland. Het gebouw is met de tuin en de bergingen een samenhangend geheel op het eiland.

  Samen met de herbouw van het kantoor is ook het middeneiland heringericht. Hieronder valt de nieuwbouw van een opslagvoorziening voor schepen. In het ontwerp is benadrukt dat het om een bijgebouw van het kantoor van het Waterdistrict Utrecht gaat. Dit komt tot uiting in de opbouw van de met vergrijzende houten delen beklede gevel boven een prefab betonnen plint. In het gebouw bevinden zich voornamelijk ruimtes voor scheepsafval.

 • Op basis van de conclusie uit de eveneens door ons uitgevoerde definitiefase werden twee modellen uitgewerkt voor de nieuwbouw van het kantoor Waterdistrict Utrecht, die beoordeeld werden op wettelijke kaders, programma van eisen en budget. Uitgangspunt voor de gebouwindeling is openheid en gezamenlijkheid: het gebouw moet meer zijn dan een verzameling van individuele ruimtes, zoals een organisatie meer is dan een verzameling van individuen. Ontwerp 1 is gebaseerd op hergebruik van een deel van het bestaande gebouw, in model 2 wordt uitgegaan van volledige nieuwbouw naast het bestaande gebouw. Na beoordeling van de modellen in een matrix blijken beide modellen een goede vertaling van de huisvestingsvraag te bieden. Op grond van subjectieve criteria is voor model 1 gekozen.

project sluiten » «