Nieuwegein - Nieuwbouw kantoor Zuidersluis

 • Omschrijving:
  haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw kantoor Zuidersluis

  Opdrachtgever:
  Rijkswaterstaat Dienstkring Amsterdam-Rijnkanaal

  Ontwerpjaar:
  2002

  Locatie:
  sluiseiland Merwedekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal, Nieuwegein

 • Bij de studie naar de mogelijkheden en consequenties van een kantoorgebouw voor ondersteunende diensten op het sluiseiland is uitgegaan van een flexibel in te richten gebouw. De basisindeling wordt gevormd door kantoorkamers en middengang. De ruimten zijn voor diverse gebruiksdoeleinden geschikt en in het ontwerp is rekening gehouden met mogelijke uitbreiding. Opvallende elementen in het ontwerp zijn het terras, gevormd door het vrij liggende gedeelte van de betonnen plaat die de basis van het gebouw vormt, en de luifelconstructie op het hoge blok als vormevenwicht hiermee.

project sluiten » «