Bureau

 • Onze werkwijze is gebaseerd op verantwoordelijkheid voor het aspect 'ruimtelijke kwaliteit' in de projecten waarbij we ingeschakeld worden. Wat het belang van dat aspect in een specifiek project is onderzoeken we meestal vooraf, zodat een weloverwogen kwaliteitsniveau kan worden vastgesteld. Dat niveau vormt verder de basis van onze inzet, waarbij we pro-actief de marges benutten door samen te werken met alle andere disciplines in een project. Zo realiseren we passende antwoorden bij bijzondere vragen.

  In de te realiseren kwaliteit is de belevingswaarde voor gebruikers en passanten een leidend thema. Ook duurzaamheid is een eigenlijk vanzelfsprekende afweging in ieder project, waarbij we de combinatie met kostenbewaking interessant vinden: door slim te combineren kan er minder gebouwd worden.

  Onze deskundigheid is, kort samengevat, het vertalen van een abstracte vraag naar een concreet plan.

 • Aletta van Aalst & Partners Architecten BV (AA&P) is een klein team dat het accent legt op projecten met een hoog ambitieniveau. Er is een specialisatie ontstaan in complexe ruimtelijke ontwerpen en de realisatie daarvan. Vaak bestaan deze uit abstracte visies voor omvangrijke projecten met concrete uitwerkingen voor onderdelen daarvan.

  Het maximaliseren van de ruimtelijke kwaliteit is een belangrijke drijfveer die tijdens alle fasen en op alle beslissingsniveaus met grote gedrevenheid wordt uitgedragen. Het ontwerphandschrift kenmerkt zich door gelaagdheid, uniciteit en pragmatisme.
  De organisatie is gebaseerd op samenwerken in een klein hoogwaardig kernteam, waarbij de flexibele invulling van taken een grote rol speelt. Op deze manier kunnen we aansluiten op veel grotere, multidisciplinair samengestelde projectteams voor grote infrastructuuropgaven, maar ook de eigen organisatie aanvullen met per project vast te stellen aanvullende expertise of capaciteit. De focus van het kernteam ligt op de creatieve toegevoegde waarde die we met onze architectonische expertise kunnen leveren aan een grote diversiteit van plannen.

  In januari 2014 zal het bureau voortbestaan in sterk afgeslankte vorm. De precieze ontwikkelingen in de toekomst zijn nog erg onduidelijk.

 • ir. Aletta van Aalst
  Aletta van Aalst heeft haar opleiding aan de TU in Delft gevolgd met als afstudeerrichting 'architectuur en bouwtechniek'. Na een aantal jaren in dienstverband werd in 1990 duidelijk dat een zelfstandige status betere mogelijkheden voor de eigen vakinhoudelijke ontwikkeling bood. Zij heeft een ruime ervaring in het ontwerpen van complexe projecten op bijzondere locaties. Binnen het bureau is zij verantwoordelijk voor de ontwerpen en de projectstrategie. Als nevenactiviteit is zij 10 jaar arbiter geweest voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw (2001-2010).
  e-mail: aaenp@aaenp.nl

  ir. Sjoerd Krijnen
  Sjoerd Krijnen heeft zijn opleiding ook aan de TU in Delft gevolgd. Hij heeft voor het bureau gekozen om de gevarieerde projecten en het kleine team waardoor hij een grote mate van zelfstandigheid heeft en intensief betrokken is bij de totstandkoming van de ontwerpen en uitwerking daarvan. Binnen het bureau is hij als coördinerend ontwerper mede verantwoordelijk voor de ontwerpen en de uitwerking daarvan.
  e-mail: sjk@aaenp.nl

  William van Lente
  Voor de financiële administratie is William van Lente verantwoordelijk.

 • Het type projecten en de manier van werken stellen hoge eisen aan de medewerkers van het bureau. Momenteel hebben wij geen openstaande vacatures (deze worden op Archined geplaatst) maar we zijn altijd geïnteresseerd in kandidaten die zich hierdoor aangesproken voelen en komen graag met hen in contact.

  Als jij ook geïnteresseerd bent geraakt dan kun je contact opnemen via info@aaenp.nl. Wij zullen zeker reageren.

  Binnen het bureau onderscheiden we de volgende projectgerelateerde functies:

  Architect: ervaren ontwerper met kenmerkende eigen signatuur en aanpak, eindverantwoordelijk voor totale project.

  Coördinerend ontwerper: werkt binnen de kaders van de architect de ontwerpen uit en stemt deze af met de andere projectpartijen.

  Tekenaar/ontwerper: ondersteunt architect en coördinerend ontwerper met teken- en ontwerpwerk.

  Projectondersteuning: ondersteunt projectteam met alles waarvoor geen bouwkundige kennis vereist is.

   Algemene eisen zijn:
  - ambities en getalenteerd;
  -
  inventief met doorzettingsvermogen;
  - verantwoordelijk en pro-actief;
  -
  nauwgezet en onderzoekend;
  -
  flexibel en stressbestendig;
  - breed inzetbaar.  

  Wij bieden een werkomgeving waarin je je kan ontplooien en gewaardeerd wordt.

  info@aaenp.nl

  » «